BARA Gallery

PROFILE

Name Bara Gallery Co., Ltd.
Address 3-12-25 Minamiyukigaya, Ota-ku, Tokyo 145-0066 Japan
Contact Phone: +81 3-6425-9070   Fax: +81 3-6425-9071
Representative Sotaro Goto
Established 1964

HISTORY

1964
Established Bara Gallery Co., Ltd.

1969
Moved to Ginza 8-chome, Chuo-ku

1983
Moved to Ginza 6-chome, Chuo-ku

2004
Moved to Ginza 7-chome, Chuo-ku

2023
Relocated to Minamiyukigaya, Ota-ku (current location)

Main Exhibitions

May 1974 “Poetry and Heart of Paris” Masahiko Hama
May 1975 “A Letter from Paris” Masahiko Hama
April 1976 “A Letter from Paris” Masahiko Hama
April 1976 “Give Us our Daily Bread” Matabee Goto solo exhibition
November 1978 Joint Exhibition /Saburosuke Okada/Heizo Kanayama/ Morikazu Kumagai/Yasuo Kuniyoshi/ Zenzaburo Kojima/Yuzo Saeki/Seiji Chokai/Takeshi Hayashi/Tsuguharu Foujita/Shunsuke Matsumoto/Kotaro Migishi/Saburo/Miyamoto/Sotaro Yasui/ Eisaku Wada/Munch Rouault/Laurencin Utrillo
January 1979 “Poetry of Venice” Masahiko Hama
October 1979 “Sequential Work – War??” New work by Matabee Goto, Solo
November 1980 “Me Unseen” Exhibition The First Edition
February 1981 “You Ascend to the Universe”
November 1981 “Me Unseen” Exhibition
January 1982 “You Ascend to the Universe”
December 1982 “Unseen Me” Exhibition
April 1983 “Collages” Shosuke Osawa, Memorial exhibition for a new place
April 1983 “Roses at Ginza 6-chome” Memorial exhibition for a new place
April 1983 New Work Exhibition Masahiko Hama
October 1983 “Artists and Hometown” 20th Anniversary of the Bara Gallery Keizo Koyama/Ryohei Koiso/Setsuko Migishi/Kazu Wakita/Wasaburo Itozono/Hiroki Oda/Ryusuke Nishimura/Ryonosuke Fukui/Matabee Goto/Shozo Shimada/Hiroshi Okutani/ Tadahiko Nakayama/Fumihiko Yamamoto/ Teruo Yamakawa

Access

3-12-25 Minamiyukigaya, Ota-ku, Tokyo
PHONE・+81 3-6425-9070 FAX・+81 3-6425-9071

・8 minutes walk from Yukigaya-Otsuka Station, South Exit on the Tokyu Ikegami Line.

Bara Gallery

3-12-25 Minamiyukigaya, Ota-ku, Tokyo
145-0066 Japan

+81 3-6425-9070
 info@baragaro.com
OPEN:10:00~17:30
CLOSE:Sunday,Holiday
Open during closed days during the exhibition